1.
Limbong WS, Harahap KZ. PENINGKATKAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DALAM MATA PELAJARAN IPA PADA MATERI POKOK KENAMPAKAN PERMUKAAN BUMI DI KELAS III SD NEGERI 106148 BULU CINA T.A 2018/2019. PENDIDIK [Internet]. 2020 Dec. 17 [cited 2024 May 26];5(2):31-8. Available from: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMT/article/view/1750